Kurumsal

Kalite Politikamız
Sürekli geliştirdiği hizmet kalitesi ve üretken çalışma ortamıyla her zaman çalışanlarının ve müşterilerinin güvencesi olmak; tüm inşaat
disiplinlerini en yeni teknolojik olanaklarla üretimde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.

İnşaat Politikamız
*Dünyanın her yerinde, her konuda mühendislik ve mimarlık hizmetlerini bilimsel olarak yapmayı taahhüt eder.
*İmalatlarını ; bilimin önderliğinde ve modern teknolojiyi uygulayarak, müşterisinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde,
mimarlık ve mühendislik teknolojilerini kullanarak, zamanında ve ekonomik şekilde yapar.
*Her zaman üretimin gerektirdiği donanıma ve kadrolara sahip olmayı ,onları sürekli yenilemeyi / sektöründe önderlik etmeyi hedefler.
*İmalat aşamalarını sürekli izler, çıkan sorunları müşteri şikâyetlerine dönüşmeden zamanında giderir

İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız
En tehlikeli sanayi dallarından biri olan inşaat sanayinde güvenlik önlemlerine yüksek önem verilmektedir. Bu bağlamda:
Güvenlik yasa ve kanunları takip edilmekte
Gerekli güvenlik malzemeleri kullanılmakta
Çalışanlar, iş kazalarını minimum düzeye indirmek için, periyodik olarak gerekli prosedür ve metotlarla ilgili bilgilendirilmektedir.

Çevre Politikamız
Amacımız; şantiye çalışmalarının tüm evrelerinde çevreye duyarlı olmaktır. Faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkilerini en aza indirgemek, ana hedeflerimiz arasındadır.
Bu yüzden ;

* İlgili yasa ve yönetmelikler izlenmekte,

* Çevreyi kirletmemeye özen gösterilmekte,

* Atıklar uygulamada mümkün olabildiğince az tutmaya çalışılmakta,

* Çalışanlar çevresel konularda bilgilendirilmekte,

* Şirket içinde olumlu bir çevresel kültür oluşturmaya çalışılmakta,

* Çevresel sorunlar tespit edilir edilmez, bunları önlemek için gerekli kontrol mekanizmalarını devreye sokulmakta,

* Çevresel konularla ilgili üçüncül kuruluşlardan gelen yapıcı önerileri dikkate alınmaktadır.